Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora i komputrów

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Multimedialny Wykładowca, filmy DVD, plansze, magnetyczne tablice ze znakami drogowymi, schematy skrzyzowań. Dysponujemy również FANTOMEM do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.


Dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi, w tym 4 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 4 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 4 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,